MTBS
z2Zabrze, Żywiecka Knurów, 1 Maja z5z4
Kontakt
Pn-Pt
7.00 - 15:00

Adres:
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Pogotowie awaryjne:

692 445 859

po godz. 15.00 i w dni wolne

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach rozpoczęło budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wbudowanymi garażami i infrastrukturą przy ul. Francuskiej w Tarnowskich Górach.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o najem mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa dwóch 24-rodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 9 wbudowanymi garażami podziemnymi w każdym z budynków przy ul. Francuska w Tarnowskich Górach wraz z niezbędną infrastrukturą. Projektowane obiekty to budynki IV –kondygnacyjne z całkowitym podpiwniczeniem, oraz z użytkowym poziomem piwnic w części projektowanej przeznaczony na cele mieszkalne, wielorodzinne z garażem podziemnym dla samochodów osobowych. Budynki o konstrukcji tradycyjnej w mieszanym układzie konstrukcyjnym, ze ścianami konstrukcyjnymi murowanymi, oraz żelbetową, słupowo płytową konstrukcją nośną garażu. Komunikację wewnętrzną obiektów zapewniają klatki schodowe, oraz korytarze wewnętrzne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry-Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle ,,Przyjaźń” zaprojektowano obsługę komunikacyjną obiektu w nawiązaniu do istniejącej ulicy wewnątrzosiedlowej. Dojścia i dojazdy przewidziane dla obsługi mieszkańców zlokalizowane zostały od strony istniejącej ulicy wewnątrzosiedlowej, oraz ulicy Wincentego Janasa. Projektowane wydzielenie wejść i wjazdów pozwala na całkowitą ich segregację pod względem wymagań użytkowych i funkcjonalnych. Potrzeby parkingowe zespołu zapewniono poprzez wydzielenie w granicach działek inwestora 60 miejsc postojowych na poziomie terenu, oraz 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na poziomie garaży podziemnych. Łącznie na potrzeby zespołu mieszkaniowo usługowego zaprojektowano 78 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 stanowiska postojowe na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ilość projektowanych miejsc postojowych dla samochodów osobowych zapewnia prawidłową obsługę zespołu w zakresie określonym planem miejscowym. Poziom Piwnic przeznaczono na pomieszczenia garażu podziemnego dla samochodów osobowych, zaplecza technicznego, wymiennikowni c.o. i cwu oraz pomieszczenia gospodarcze. Poziom funkcjonalny piwnic jest dostępny jedynie dla potrzeb mieszkańców obiektu. Zaprojektowane klatki schodowe umożliwiają bezpośrednią komunikację i ewakuację z poziomu piwnicy na wyższe kondygnacje. Przewidziano także bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne z poziomu piwnic na zewnątrz budynku w zakresie ewakuacji garaży podziemnych. Poziom przyziemia przeznaczono na funkcje użytkowe części mieszkalnej budynku z rozbudowaną częścią wejściową, umożliwiającą organizację ruchu osób niepełnosprawnych, oraz bezpośrednie wejście i podjazd. Zaprojektowane wejścia główne umożliwiają ich kontrolę oraz organizację centralnego powiązania wejścia z zespołem pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeniem garażu podziemnego dla samochodów osobowych, częścią gospodarczą i techniczną. Wszystkie poziomy użytkowe obsługiwane są bezpośrednio przez klatki schodowe. Pomieszczenia poziomu przyziemia przeznaczono na rozmieszczenie funkcji w zakresie strefy wejściowej do budynku, centralnej klatki schodowej, oraz części mieszkalnej. Poziom 1-3 piętra w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne, wielorodzinne. Dostęp do pomieszczeń zapewniają wewnętrzne klatki schodowe oraz korytarze wewnętrzne.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a)       budowę dwóch 24-rodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 9 wbudowanymi garażami podziemnymi w każdym z budynków  oraz niezbędną infrastrukturą.

b)       budowę dojść pieszych, placów rekreacyjnych wraz z dojazdami kołowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,

 

c)        uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenie terenu i wykonanie zbiornika retencyjnego dla dwóch budynków wielorodzinnych.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach rozpoczęło budowę kolejnych trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych nr 4, 6 i 7 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu wraz z niezbędną infrastrukturą.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o najem mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia obejmującego budowę zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej w Zabrzu. Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest po zachodniej stronie ul. Żywieckiej i ograniczony jest od północy działkami zabudowy jednorodzinnej, a od południa istniejącym ciekiem wodnym. Przedmiotowe zadanie stanowi centralny fragment terenu całego przedsięwzięcia.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wykonała prace termomodernizacyjne poprzez docieplenie elewacji budynków przy ulicy Okrzei 30-30B oraz przy ulicy Kościuszki 13-13A w Tarnowskich Górach.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach niebawem zakończy budowę kolejnego budynku przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach.

 

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o najem mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach oddało do użytku kolejny budynek przy ul. Batorego w Knurowie.

 

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o najem mieszkań w przedmiotowej inwestycji.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach planuje budowę trzech kolejnych budynków przy ul. Żywieckiej w Zabrzu. 

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o najem mieszkań w przedmiotowej inwestycji.