Projekt: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zabrzu przy ul. Damrota 42"

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest termomodernizacyja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Damrota 42 w Zabrzu (dz. ew. nr 2654/62, 3881/65, 3879/59), która realizowana będzie poprzez cele szczegółowe tj. wykonanie instalacji c.o. i podłączenie do sieci miejskiej, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej.

Realizacja zaplanowanych prac będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskane dofinansowanie wraz z wkładem własnym umożliwi:

- termomodernizację 1 budynku o powierzchni użytkowej 1.511,59 m2;

- modernizację 3 źródeł ciepła;

- podniesienie klasy zużycia energii w 24 gospodarstwach domowych.

W efekcie zostaną uzyskane następujące wskaźniki rezultatu:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 93,31 Mg równoważnika CO2/rok;

- zmniejszenie zużycia energii końcowej (Ek): 1.054,71 GJ/rok;

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 30,38 MWh/rok;

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1.058,55 GJ/rok;

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (Ep): 1.495,43 GJ/rok.

Wykonanie powyższego zakresu prac pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 56,77% i zmniejszenie emisji CO2 o 63,06%.

WARTOŚĆ PROJEKTU ORAZ WKŁAD FE:

Całkowite koszty projektu:     1.493.106,17 zł

Wysokość dofinansowania:   1.032.467,82 zł

Aby umożliwić sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych prosimy o kontakt

pod adresem e-mail nieprawidlowosci@mtbstg.pl lub stronę internetową  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem