z2Zabrze, Żywiecka Knurów, 1 Maja z5z4
Kontakt
Pn-Pt
7.00 - 15:00

Adres:
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Pogotowie awaryjne:

692 445 859

po godz. 15.00 i w dni wolne

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszone
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ ,,BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ..."

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn. ,,BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z PARKINGAMI PODZIEMNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, DOJŚCIAMI, DROGAMI ORAZ PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU PRZY UL. DWORCOWEJ W KNUROWIE".

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w siwz "Pzp" lub "ustawą Pzp" (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579).

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne załączniki dostępne są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w załącznikach do niniejszego zamówienia.