MTBS
z2Zabrze, Żywiecka Knurów, 1 Maja z5z4
Kontakt
Pn-Pt
7.00 - 15:00

Adres:
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Pogotowie awaryjne:

692 445 859

po godz. 15.00 i w dni wolne

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszone
Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu w stanie surowym otwartym zadaszonym wraz z niezbędną infrastrukturą

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu w stanie surowym otwartym zadaszonym wraz z niezbędną infrastrukturą".

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w SIWZ "Pzp" lub "ustawą Pzp" (tj. Dz. u. z 2017 roku poz. 1579).

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamównienia publicznego.

Projekty wraz z przedmiarami oraz STWiORB dostepne są pod nastepującym adresem:

Projekty

Przedmiary

STWiORB